Nonstop elérhetőségünk:

  +36-20-362 4241

  Hívásindításhoz érintse meg a telefonszámot!

  Szakértői beszámolók

  norbi2

  Toldi Norbert
  római katolikus pap

  Kedves Házasságra Készülő Fiatalok!

  Életetek egyik legszebb, vagy mondhatnám, legszebb eseményére készültök, arra hogy az életeteket kötitek össze a hívő ember számára különösen is fontos, hogy ezen a nagy életfordulón, Isten áldását, és segítségét kérje. Ma már azonban nagyon sok olyan fiatal pár szeretne templomi esküvőt kötni, akik a vallásos életben járatlanok, vagy esetleg keresők.

  Egyet azonban szükséges leszögeznünk: a templomi szertartás, szentség. Szent dolog! Nem dekorációs kellék, nem azért kötünk templomi házasságot, mert ez így történt a kedvenc sorozatunkban, szappanoperánkban, hanem azért mert azt szeretnénk, hogy Isten egyesítse egy egész életre szólóan a mi szeretetünket. Egy harmadik „valakire” minden házasságban szükség van! Ez a harmadik „Valaki” pedig nem más, mint Jézus Krisztus!

  Említettem, hogy a házasság szent dolog! Komoly dolog! A mögött a szép ünnep mögött, szívhez szóló mögött hónapok készülete áll, kell, hogy álljon, és nem csak külsőségekben! Nagyon sok aprólékos részletre oda kell figyelni az „ügyintézés” során, az egyházi házasságkötés kapcsán is. Sok kérdés merülhet fel.

  Kérdéseitekkel- az egyházi (katolikus) házassággal kapcsolatban- forduljatok hozzám bizalommal kérdéseitekkel, lehetnek azok mind lelki jellegűek, mind gyakorlati jellegűek!
  Fontos tudni: a házasság szentségének kiszolgáltatását azon a plébánián kell kérni, ahol, a házasságot kötni akarja a pár. Az esküvő tervezett időpontja előtt kb. 3 - 6 hónappal célszerű jelentkezni a plébánián. Ahhoz, hogy a szentség kiszolgáltatható legyen, legalább az egyik félnek római szertartású katolikusnak kell lennie. Az esketés helyén adnak eligazítást a szükséges adminisztratív kérdésekről. Ha egyik fél sem lakik az eskető plébánia területén, az esketés megengedettségéhez legalább az egyik fél lakóhelye szerinti plébánostól elbocsátót kell kérni.

  Az esküvőre fel kell készülni, jegyesoktatásra kell járni. A felkészültségi szinttől is függ, hogy hány alkalmat vesz igénybe.


  papMi a teendő, ha külföldön éltek, de Magyarországon szeretnétek katolikus templomi esküvőt?
  Először menjetek el a helyileg illetékes plébániára, abban az országban és városban, ahol éltek.Ott el kell majd járnotok jegyesoktatásra.Az utolsó jegyesoktatás végén kaptok egy "certificate"-t, ami azt tanusítja, hogy résztvettetek jegyesoktatáson. Amikor hazajöttök Magyarországra, akkor ezt be kell mutatni azon a plébánián, ahol az esküvőt szeretnétek. Ne aggódjatok, el fogják fogadni!


  Örömteli készületet, és boldog házaséletet kívánok mindenkinek!
  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   

   

   

   


  Házasságkötés misén kívül
  A RÓMAI KATOLIKUS HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSA BEVONULÁS A TEMPLOMBA

  A násznép vonulhat együtt a jegyespárral, vagy a násznép előbb elfoglalja helyét a templomban és a menyasszonyt az édesapja kíséri az oltárhoz átadva ott leendő férjének.

  BEVEZETŐ RÉSZ
  A pap az oltár előtt állva és a jegyespár felé fordulva keresztet vet, és mondja:

  Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
  Hívek: Ámen.
  Pap: Kegyelem néktek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól!
  Hívek: És a te lelkeddel!
  Pap: Könyörgünk!
  (Rövid csend: kéréseinkre gondolunk.)
  Amikor az emberi nemet teremtetted, azt akartad, hogy a férfi és a nő eggyé legyen. E híveidet, akik most egymással életszövetségre kívánnak lépni, kösd össze a szeretet egyesítő kötelékével; hogy akiket a termékeny szeretet szolgálatára hívtál, legyenek a te nagy szereteted tanúi a világban! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.
  AZ IGE LITURGIÁJA
  Az ige liturgiáját úgy végzik, mint a szentmisében. Három szentírási szakasz hangozhat el (olvasmány, szentlecke, evangélium).
   

  OLVASMÁNY

  ZSOLTÁR

  SZENTLECKE
  (lehet választani, hogy csak olvasmány, csak szentlecke, vagy mindkettő. Ha csak egyik, akkor zsoltár kimarad.)

  ALLELUJA

  EVANGÉLIUM

  HOMILIA
  Evangélium után a pap -- a szent szövegből kiindulva -- homiliát mond a házasság szentségi kegyelméről, a hitvesi szeretet méltóságáról és a házastársak kötelességeiről.

  A beszéd után mindenki feláll. A jegyesek az oltár elé állnak a tanúkkal együtt. A pap -- az oltár előtt állva -- ezekkel vagy más hasonló szavakkal szól Kedves jegyespár! Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét, egyházának szolgája és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek.

  Feleljetek ezért az Egyház kérdéseire!

  Ha két vagy több jegyespár köt házasságot egy szertartás keretében, minden egyes jegyespárhoz külön-külön hangzanak el a házassági szándék kinyilvánítását megelőző kérdések. A szándék (consensus) nyilvánítása is külön-külön történjék! A többi szöveg ilyenkor többesszámban hangzik el, beleértve


  1. A pap kérdezi a vőlegényt:

  N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
  Vőlegény: Igen.
  Pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?
  Vőlegény: Ígérem.
  Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?
  Vőlegény: Elfogadom.
  Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?
  Vőlegény: Ígérem.
  A pap megkérdezi a menyasszonyt:

  N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
  M.assz.: Igen.
  Pap: Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?
  M.assz.: Ígérem.
  Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?
  M.assz.: Elfogadom.
  Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?
  M.assz.: Ígérem.
  2. A házasságkötési szándék (consensus) kinyilvánítása.

  A pap így szól a jegyesekhez:
  Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni.
  Fogjátok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten előtt felbonthatatlan lesz.

  A házasulandók megfogják egymás jobbkezét. A pap átköti kezüket stólával.


  A pap kérdezi a vőlegényt:

  N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlévő N.-t feleségül venni?
  Vőlegény: Akarom.
  Pap: Mondd tehát utánam:
  N., -- Isten szent színe előtt -- feleségül veszlek.
  A vőlegény megismétli a pap szavait.

  A pap megkérdezi a menyasszonyt:

  N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő N.-hez feleségül menni?
  M.assz.: Akarok.
  Pap: Mondd tehát utánam:
  N., -- Isten szent színe előtt -- feleségül megyek hozzád.
  A menyasszony megismétli a pap szavait.

  3. A pap ezután így szól az új házasokhoz:
  Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, + a Fiú és a Szentlélek nevében.
  Az új házastársak felelik: Ámen.

  A pap leveszi kezükről a stólát, majd így folytatja:
  Ti pedig, testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan: ,,Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!'' (Mt 19,6)

  4. Az új házastársak esküt tesznek a feszületre (a feszületet lehetőleg a tanú tartsa). A pap mondja:

  Most pedig, ősi magyar szokás szerint, esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait!

  Előbb a férj tesz esküt:

  Isten engem úgy segéljen,
  Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária
  és Istennek minden szentjei,
  hogy téged, N., szeretlek,
  szeretetből veszlek feleségül,
  Isten rendelése szerint,
  az Anyaszentegyház törvénye szerint,
  és téged el nem hagylak,
  holtomiglan-holtodiglan
  semmiféle bajban.
  Isten engem úgy segéljen!

  A feleség esküje:

  Isten engem úgy segéljen,
  Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária
  és Istennek minden szentjei,
  hogy téged, N., szeretlek,
  szeretetből megyek hozzád feleségül,
  Isten rendelése szerint,
  az Anyaszentegyház törvénye szerint,
  és téged el nem hagylak,
  holtomiglan-holtodiglan
  semmiféle bajban.
  Isten engem úgy segéljen!


  5. A gyűrűk megáldása és átadása.
  A pap az új házasok gyűrűit tálcán az oltárra helyezi (vagy a tanú illetve a ministráns kezébe adja, és megáldja:
  Áldja meg az Úr ezeket a gyűrűket, amelyeket a kölcsönös szeretet és a hűség jeléül most egymás ujjára húztok! 
  A pap meghinti szenteltvízzel a gyűrűket, majd így szól:
  Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára, és mondjátok utánam:
  A férj megcsókolja a gyűrűt, és felesége ujjára húzza, ismételve a pap szavait:

  N., -- viseld ezt a gyűrűt -- szeretetem és hűségem jeléül: -- az Atya, -- a Fiú -- és a Szentlélek nevében!
  A feleség megcsókolja a gyűrűt, és férje ujjára húzza, ismételve a pap szavait:
  N., -- viseld ezt a gyűrűt -- szeretetem és hűségem jeléül: -- az Atya, -- a Fiú -- és a Szentlélek nevében!

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

  A pap ezután áttér a Nászáldásnak kitárt kézzel mondandó részére.

  AZ ÚJ HÁZASTÁRSAK MEGÁLDÁSA (NÁSZÁLDÁS)
  Világ Teremtője, szentséges Atyánk,
  a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszonyt,
  és életközösségüket bőséges áldásoddal akartad gazdaggá tenni.
  Az új asszonyért könyörgünk hozzád alázatos szívvel,
  ki férjével ezen a napon szent frigyre lépett.
  Urunk és Istenünk,
  a te bőséges áldásod szálljon reá és hitvestársára,
  (hogy boldog házaséletük folyamán
  gyermekekkel ékesedjék otthonuk, és gyarapodjék egyházad,)
  a te dicséreted zengjék az örömben, és téged keressenek
  a bánat idején,
  a te segítségedet élvezzék munkájuk közben,
  és érezzék, hogy mellettük állasz, ha gondokkal küzdenek!
  A hívek közösségében imádkozzanak hozzád,
  a világban tegyenek tanúságot rólad,
  érjenek szép életkort,
  s az itt jelenlevőkkel együtt a mennyei hazába jussanak,
  Krisztus, a mi Urunk által.

  Hívek: Ámen.  A SZERTARTÁS BEFEJEZÉSE

  Pap: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mindnyájan együtt mondják.)
  Miatyánk, ki vagy a mennyekben:
  szenteltessék meg a te neved;
  jöjjön el a te országod;
  legyen meg a te akaratod,
  miképpen mennyben,
  azonképpen itt a földön is!
  Mindennapi kenyerünket
  add meg nekünk ma;
  és bocsásd meg a mi vétkeinket,
  miképpen mi is megbocsátunk
  az ellenünk vétkezőknek;
  és ne vigy minket a kísértésbe,
  de szabadíts meg a gonosztól!
  ÁLDOZTATÁS
  Ha van ÁLDOZTATÁS, ez a Miatyánk után következik. Az áldoztatás befejeztével hálaadás legyen (szent csend, ima vagy ének), majd egy könyörgés mondandó:

  Ha csak az új házasok áldoztak, a könyörgés így hangzik:

  Könyörögjünk!
  Vendégül láttál minket, Urunk, szent asztalodnál.
  Kérünk, hogy akiket a házasság szentsége összekapcsol,
  mindig ragaszkodjanak hozzád,
  és neved dicsőségét terjesszék az emberek között.
  Krisztus, a mi Urunk által.

  Hívek: Ámen.
  Ha más hívek is áldoztak, a könyörgés így hangzik:

  Könyörögjünk!
  Urunk, Istenünk,
  a csodálatos Oltáriszentségben
  kínszenvedésed emlékezetét hagytad nekünk.
  Add meg, kérünk,
  hogy szent Tested és Véred titkát buzgón tiszteljük,
  és a megváltás gyümölcsében mindig részesüljünk.
  Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

  Hívek: Ámen.
  A szertartás áldással zárul:

  Pap: A mindenható Atyaisten adja meg nektek örömét, és áldjon meg titeket gyermekeitekben!
  Hívek: Ámen.
  Pap: Isten egyszülött Fia álljon mellettetek irgalmával a jó- és balsorsban!
  Hívek: Ámen.
  Pap: Isten Szentlelke árassza szívetekbe szeretetét mindenkor!
  Hívek: Ámen.
  Pap: És titeket is mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú és a Szentlélek!
  Hívek: Ámen.
  A pap a templom kijáratáig kísérheti a távozó új házasokat.

   

   


   Gondolom, vannak köztetek ,akik már régen gyóntak vagy csak ritkán szoktak.Mivel a katolikus esküvő előtt gyónni kell, ezért egy kis emlékeztető:
  1. Köszönés
  DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
  (Pap: Mindörökké Amen) 2. Keresztvetés
  AZ ATYA A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.
  GYÓNOM A MINDENHATÓ ISTENNEK ÉS NEKED LELKIATYÁM, HOGY LEGUTÓBBI GYÓNÁSOM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL:
  3. Mikor gyóntam utoljára?
  nap, hét, hónap, év

  AZÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL: / vagy KISKOROM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL:

  Ha mindent bűnömet elsoroltam, akkor azt mondom:
  TÖBB BŰNÖMRE NEM EMLÉKSZEM.

  5. Meghallgatom a pap szavait
  Elégtételt kapok, amit minél hamarabb el kell végeznem.

  6. Elimádkozom a bánatimát:
  TELJES SZÍVEMBŐL BÁNOM MINDEN BŰNÖMET, MERT AZOKKAL AZ ÚRISTENT MEGBÁNTOTTAM.
  ERŐSEN FOGADOM, HOGY ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL A JÓRA TÖREKSZEM A BŰNT ÉS A BŰNRE VEZETŐ ALKALMAT ELKERÜLÖM.
  7. Az Atya feloldozást ad. Miközben áldást ad keresztet vetek és a végén mondom: AMEN
  8. Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
  Gyónó: MERT ÖRÖKKÉ SZERET MINKET!
  Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!
  Gyónó: ISTENNEK LEGYEN HÁLA!
  9. Köszönés
  DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS


  A házasságkötés szertartása a görög katolikus egyházban


  Dr.Ivancsó István
  görögkatólikus pap,
  a Szent Atanáz Görögkatólikus Hittudományi Főiskola tanára

  ivancs1A bizánci egyházban a házasság szentségének két része van: az eljegyzés és maga a házasságkötés. Hajdan a kettőt külön végezték, ma gyakorlatilag egy szertartás keretében megy végbe. A legújabb intézkedések viszont sürgetnek a régi állapot visszaállítására: ahol lehetséges, meg kell valósítani, hogy két külön szertartás legyen, egymástól időben is elhatárolódva. Ugyanis az eljegyzés előkészít a házasságra: a jegyesek Isten kegyelmének segítségével fontolhatják meg, hogy valóban egy egész életre egymáséi akarnak-e lenni. Ez azt is jelenti, hogy az eljegyzés nem felbonthatatlan, mint a már létrejött házasság.

   1. Az eljegyzés – A szertartás első része az eljegyzés, mely a templom előcsarnokában kezdődik.
  a/ A szándék kinyilvánítása – A pap epitrachelionban és felonban a templom ajtajában fogadja a házasulandókat, üdvös oktatást intéz hozzájuk, majd kikérdezi őket a házasulási szándékukról a tanúk jelenlétében: minden külső kényszer nélkül, szabad akaratukból akarnak-e házasságra lépni.
  b/ A házassági zsoltár – Miután a vőlegény és a menyasszony is kijelentette ezt, bevezeti őket a templomba a 127. zsoltár éneklése közben. Ez a zsoltár a házasulandókra váró áldásról és boldogságról szól. A házasulandók az ambon elé állított tetrapod előtt állnak meg.
  c/ A kezdő áldás – A szertartás a Szent Liturgia kezdő áldásával folytatódik a templomban: „Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa...” Ez jelzi azt, hogy a házasságot már a Szentháromság kinyilatkoztatása után emelte Jézus Krisztus szentségi rangra. De emlékeztet arra is, hogy hajdan Szent Liturgia keretében történt a szentség kiszolgáltatása.
  d/ A nagy ekténia – Az ezt követő nagy ekténiában a pap külön kérésekben könyörög a házasulandók boldogságáért.
  e/ Imádságok – Utána a pap két hosszabb, biblikus tartalmú imádságban eleveníti fel a szentírási példákat a boldog házasságra vonatkozóan, s kéri Istent, úgy áldja és őrizze meg a házasulandókat is, mint az említett személyeket.
  f/ Ünnepélyes jegyváltás – A pap átveszi a házasulandók gyűrűjét, az asztalra helyezve megáldja és meghinti szentelt vízzel azokat. Utána a menyasszony gyűrűjével keresztet vet a vőlegényre, megcsókoltatja vele az eljegyzés szavainak mondása közben: „Eljegyeztetik Isten szolgája...”, s következik a gyűrű felhúzása. A másik gyűrűvel a menyasszonyra jelez keresztet, vele csókoltatja meg, s mondja neki is az eljegyzés szavait: „Eljegyeztetik Isten szolgálója...”
  Ezzel gyakorlatilag véget ér az eljegyzés ma gyakorlatban lévő szertartása. Hajdan a keresztapa háromszor megcserélte a jegyesek gyűrűjét, hogy jelezze vele az eljegyzés komolyságát: a Szentháromság az, aki megáldotta az eljegyzésüket.
  2. A házasságkötés – Görögül a házasságkötés szertartását „megkoronázásnak” (sztefanuma) nevezik, utalva az egyik legfontosabb mozzanatára.
  a/ Az eskü – Görög katolikus egyházunk mai gyakorlatában nyugati hatásra szerepel az eskü is, ami ősi magyar formula. A jegyesek letérdelnek, jobb kezüket a tetrapodon lévő evangéliumos könyvre teszik. A pap az epitrachelionnal takarja be kezüket, ráhelyezi a keresztet is. Ezzel jelzi a házasság szentségében létrejövő egységüket, s hogy ezt a szentségben elsődlegesen működő Krisztus viszi végbe. Először a vőlegény mondja el az eskü szavait, majd a menyasszony. Házassági hűséget, szeretet és megbecsülést ígérnek egymásnak, s erre esküt is tesznek. Utána a pap szentháromsági formulával megáldja az epitrachelionnal letakart kezüket: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza” (Mt 19,8).
  b/ Imádság – Az ezt követő imában a pap azért imádkozik, hogy Isten egyesítse a párt egy testté, adjon nekik házassági áldást és gyermekeket.
  c/ A megkoronázás – A szertartás csúcspontját alkotja a megkoronázás. A pap először a férfi koronáját veszi fel az asztalról, keresztet vet vele rá, megcsókoltatja vele, majd a fejére teszi: „Megkoronáztatik Isten szolgája...” A másik koronát a menyasszonyra teszi, hasonló módon: „Megkoronáztatik Isten szolgálója...” A házasságkötési koronázás többrétű szimbolikával rendelkezik. Jelzi
  – a királyi koronát: az ember a teremtés koronája, s itt, a házasságkötésben teljesedik ki az ember, amikor a férfi és a nő egy testté válik a Szentírás szavai szerint.
  – a vértanúk koronáját: a vértanúk hitükkel és szeretetükkel tettek tanúságot Krisztus mellett, amikor a legnagyobbról, az életükről is le tudtak mondani. A házastársak életében is szükséges a lemondás, hogy boldog legyen a házasságuk.
  – a győzelem koronáját: az új házasok győztesek, mert célba értek az egymás iránti, Istennek elkötelezett szeretetükkel. Most már közösen folytatják életútjukat. Győztesek azért is, mert tisztán tudták magukat egymásnak ajándékozni.
  – Isten Országának koronáját: eggyé válva és majd gyermekeikkel együtt építik tovább Isten Országát, amelynek most már ilyen, eggyé vált élettel a polgárai.
  Mindezek fölött pedig jelzi azt a szeretetszövetséget, ami a Szentírás szavai szerint Krisztus és az egyház között áll fenn.
  d/ Szentírási szakaszok – A szentírási olvasmányokat itt is prokimen vezeti be, ami a megkoronázásról szól: „Dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg őket...” Az apostoli szakasz Krisztusnak az egyház iránti szeretetét állítja párhuzamba azzal a szeretettel, amint a házastársaknak szeretniük kell egymást. Az evangéliumi részlet a kánai menyegző csodáját beszéli el, ahol Jézus jelenlétével megszentelte a házasságot.
  e/ Hármas ekténia – A pap ebben az ekténiában is külön könyörgést végez az újházasokért.
  f/ Imádság – Ezután a pap imádságban kéri Istent, hogy tartsa meg békességben és egyetértésben az újházasokat, ajándékozzon nekik házassági tisztaságot.
  g/ Tropárok és a koronák Ievétele – Három tropár éneklése következik a szertartásban: „Izaiás, örvendj...”, „Dicsőült szent vértanúk...”, „Dicsőség néked, Krisztus Isten...”, mialatt a pap csöndes ima közben leveszi előbb a vőlegény koronáját, megáldva őt vele, majd ugyanígy tesz a menyasszonyéval is. – Hajdan a koronák levétele külön szertartás keretében a házasságkötést követő nyolcadik napon történt.
  h/ Imádság és áldás – A pap imádságában arra hivatkozik, hogy Krisztus jelenlétével megáldotta a kánai menyegzőn az új házaspárt, s kéri, hogy most is áldja meg a jelenlévő újházasokat. A főhajtási imádságban szentháromsági nagy áldást ad, ami keleti felfogás szerint a házasság szentségének lényegéhez tartozik.
  i/ Elbocsátó – A házasságkötés szertartását köznapi elbocsátó zárja, amely ismét utalást tartalmaz a kánai menyegzőre.
  j/ Éltetés – Görög katolikus egyházunk gyakorlata szerint az új pár éltetése zárja a szertartást: „Éljenek soká...” Utána a pap kivezeti őket a templomból. A szertartás kezdetén ő vezette be őket a templomban, hogy Isten színe előtt kössék meg a házasságukat, a végén pedig kivezeti őket, hogy az életben Isten útján járjanak.

   Görög katolikus egyházunkban az elbocsátó előtt történik a menyasszony avatása, ami hajdan szintén a házasságot követő nyolcadik napon történt, külön szertartásban. A pap a templom ajtajában fogadta az új asszonyt, majd miután bevezette a templomba, a Szokásos kezdettel kezdődik a szertartás. A 66. és az 5. zsoltár imádkozása után a pap imádságban könyörög az új asszonyért, hogy hivatását jól tudja betölteni. Majd áldást ad rá, szenteltvízzel hinti meg, s a napi elbocsátó után egy intelemmel fejezi be a szertartást.

   A HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSA
  A JEGYVÁLTÁS
  A Szent Áldozat bemutatása utána a pap az oltárnál áll, a jegyesek pedig odaállnak a szent ajtók elé. A férfi jobb oldalon (Krisztus ikonja előtt), a nő pedig baloldalon (Istenszülő ikonja előtt). Az oltár jobb oldalán van a két gyűrűjük egy kis tányérkán.
  A pap megkérdezi őket, hogy akarnak e szabad elhatározással, egymással jegyességre lépni. A kérdés és a beleegyező válasz után háromszor keresztet vet a pap a jegyesek fejére, égő gyertyát ad a kezükbe, kereszt alakban megtömjénezi őket és bevezeti a templom közepére.
  A pap fennhangon: Áldott a mi Istenünk, mindig, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
  Kar: Ámen.
  Pap:
  Békességben könyörögjünk az Úrhoz!
  A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
  Az egész világ békességéért, Isten szent egyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
  Ezért a szent hajlékért és mindazokért, akik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!
  Istenszerető N. érsekünkért (püspökünkért), a tisztelendő áldozópapságért, a Krisztus szerint való szerpapokért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!
  Istennek mostan jegyességre lépő N. szolgájáért és N. szolgálójáért és az ő üdvösségükért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hogy legyenek majd gyermekeik nemzedékük folytatására és teljesüljenek üdvösséges kérelmeik, könyörögjünk az Úrhoz!
  Hogy áradjon rájuk a tökéletes békességet szerző és segítő szeretet, könyörögjünk az Úrhoz!
  Hogy őrizze meg őket egyetértésben és szilárd hitben, könyörögjünk az Úrhoz!
  Hogy áldja meg őket egyetértéssel és szilárd hittel, könyörögjünk az Úrhoz!
  Hogy tartsa meg őket a feddhetetlen életben és viselkedésben, könyörögjünk az Úrhoz!
  Hogy a mi Urunk, Istenünk adjon nekik tisztes házasságot és bűntelen együttélést, könyörögjünk az Úrhoz!
  Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól, veszélytől és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!
  Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
  Legszentebb, legtisztább, legáldottabb, dicsőséges Nagyasszonyunkról, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriáról s az összes szentekről megemlékezvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
  Kar: Néked Uram.
  Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
  Majd fennhangon elmondja a következő imádságot:
  Örök Isten, ki a különállókat egyesülésre serkented és felbonthatatlan kötelékkel összekötöd, ki megáldottad Izsákot és Rebekát, és ígéreted örökösévé tetted őket, Te áldd meg ezen szolgáidat is és vezesd őket minden jóban. Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
  Kar: Ámen.
  Pap: Békesség mindnyájatoknak!
  Kar: És a te lelkednek.
  Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!
  Kar: Néked Uram.
  Pap: Úr Istenünk, ki a pogány nemzetek közül eljegyezted magadnak a tiszta szüzet, az Egyházat, áldd meg ezt az eljegyzést, egyesítsd és őrizd meg ezen szolgáidat békességben és egyetértésben. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
  Kar: Ámen.
  Majd fogja a pap a gyűrűket, s átadja előbb az egyiket a férfinak, azután a másikat a nőnek.
  A férfinak ezt mondja:
  Isten N. szolgája eljegyzi magának Isten N. szolgálóját, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
  A nőnek ezt mondja:
  Isten N. szolgálója eljegyzi magát Isten N. szolgájának, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
  Ezt mindegyiknek elmondja háromszor, keresztet vet a gyűrűkkel mindannyiszor a fejükre s ráhúzza a gyűrűt jobb kezük ujjára. Majd a násznagy megcseréli a jegyesek gyűrűjét.
  Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!
  Kar: Uram irgalmazz!
  A pap pedig a következő imádságot mondja:
  Úr Istenünk, aki Ábrahám pátriárka szolgájával együtt mentél Mezopotámiába, mikor azt elküldték, hogy Izsáknak feleséget hozzon s a vízadás jelével kinyilvánítottad, hogy Rebekát kell eljegyeznie, Te áldd meg N. szolgád és N. szolgálód eljegyzését és erősítsd meg az általuk mondott szavakat. Szilárdítsd meg őket az általad létrehozott szent egységben! Hiszen Te kezdettől férfiút és nőt alkottál és a nőt a férfiúval egyesítetted egymás megsegítésére és az emberi nem utódhagyására, azért Te, Úr Istenünk, aki megmutattad hűségedet ígéretedhez híven örökségeden, és szolgáidon, nemzedékről nemzedékre kiválasztott atyáinkon, tekints N. szolgádra és N. szolgálódra, erősítsd meg eljegyzésüket hűségben, egyetértésben, igazságban és szeretetben, hiszen Te rendelted, hogy ekként lépjenek eljegyzésre és a köteléket ezzel erősítsék meg. Gyűrűvel nyerte a hatalmat József Egyiptomban, gyűrűvel tüntették ki Dánielt Babilon földjén, gyűrű révén derült ki Támár igazsága, gyűrűvel nyilvánította ki mennyei Atyánk irgalmasságát tékozló fiával szemben, mondván: "Húzzatok gyűrűt az ujjára, vezessétek elő a hizlalt borjút és öljétek le. Együnk és vigadjunk." Jobbod vezette át, Urunk, Mózest a Vörös tengeren, igaz szavad erősítette meg az egeket és szilárdította meg a földet, s szolgáid jobbját megáldja hatalmas, szabad és magasságbeli karod. Te tehát, Uralkodónk, áldd meg égi áldásoddal ezt a kézelgyűrűzést, és Úr angyala járjon színük előtt életük minden napján. Mert te vagy az, aki megáldod és megszenteled a mindenséget, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
  Kar: Ámen.
  A pap a következő ekténiát mondja:
  Könyörülj rajtunk Isten a Te nagy irgalmasságod szerint, kérünk Téged, hallgass meg minket és könyörülj.
  Könyörögjünk még istenszerető N. püspökünkért és Krisztusban minden testvéreinkért.
  Könyörögjünk még Istennek egymással eljegyzett N. és N. szolgáiért.
  Könyörögjünk még minden testvéreinkért és minden keresztényekért.
  Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és Téged dicsőítünk, Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
  Kar: Ámen.
  A pap elbocsátót mond:
  Dicsőség Néked Krisztus Istenünk, a mi Reménységünk, dicsőség
  Néked.
  Kar: Dicsőség most és mindenkor Uram irgalmazz. (3-szor) Adj áldást, Uram!
  Pap: (Halottaiból feltámadt) Krisztus igaz Istenünk, az Ő legtisztább anyjának, a szent, dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.
  Kar: Ámen.


  Házasságkötés megáldása

  gallneGállné Medveczky Borbála
  - református szertartás szerint - református lelkész

  Az esküvői szertartás a bevonulással kezdődik. Miután a násznép elfoglalta a helyét, az ifjú pár együtt, vagy külön-külön, bevezetéssel, a nászinduló dallamára, bevonul a padsorok között. Ha a bevezetést választják, akkor a vőlegényt általában az édesanya vagy a keresztanya, a menyasszonyt pedig az édesapa vagy a keresztapa vezeti be. De ettől a szokástól természetesen el lehet térni.
  A bevonulás után a lelkipásztor köszönti a házasságukat megáldatni kívánó párt, szüleiket, és az egybegyűlt ünneplő közösséget. Ezután ének, majd egy 5-6 perces igehirdetés következik, amely mindig egy bibliai idézet kifejtése. Az esketési prédikáció után következik a házassági eskü, amelyet a lelkipásztor után kell mondani, először a férjnek, majd a feleségnek. A házassági esküt követően a lelkipásztor imádkozik a házaspárért, végül közösen imádkozzák a Miatyánkot. Az esküvői szertartás áldásmondással fejeződik be.
  Az áldásmondás után a lelkipásztor gratulál a házaspárnak és a házaspár szüleinek, átadja a Bibliát és az emlékkönyvet, majd a kivonulás következik. Elsőként a fiatal pár, majd a lelkipásztor, a szülők és hozzátartozók, végül pedig a násznép hagyják el a templomot. Ha másként nem szeretnék, akkor a templomajtó előtt van lehetőség a gratulációk fogadására úgy, hogy a templomból kifelé jövő násznép odajárul a fiatal pár elé.
  Az esküvő szertartás nem több, mint 30 perc. A tanúknak a református esküvőn nincsen szerepe, ezért ők beülhetnek a násznép közé.
  A református esküvőnek nem akadálya az, hogy ha a házasulandók közül az egyik vagy a másik fél vagy egyikük sincsen megkeresztelve, vagy éppen más vallású(ak). De megkeresztelkedni felnőttként is lehetséges.
  Mikor jelentkezzünk református esküvőre?
  Célszerűnek tartjuk azt, hogy ha jóval az esküvő előtt eldöntik azt, hogy pontosan mikor szeretnének összeházasodni. A hatályos magyar törvények szerint a házasságkötés időpontjaként leghamarabb a bejelentéstől számított 31. nap tűzhető ki. A 30 napos várakozási határidő alól - csak kivételesen indokolt esetben - adható felmentés.
  Először tehát az anyakönyvvezetőt kell felkeresnie a házasulandóknak, és vele kell egyeztetni időpontot. A magyar polgári törvények értelmében ugyanis a Református Egyház nem köthet házasságot. Református templomban a már megkötött házasság megáldása történik istentisztelet keretében.

  Az Iszkaszentgyörgyi Református Gyülekezetben két alkalommal tartunk jegyesoktatást, és egy alkalommal kérjük, hogy jöjjenek el a vasárnapi istentiszteletünkre.

  A jegyesoktatás első alkalmán a személyi adatokat vesszük föl, és az esküvő gyakorlati részeit beszéljük meg (bevonulás, díszítés, stb.). A második alkalommal a házasság lelki
  oldaláról és a házassági esküről beszélgetünk a házasulandókkal.


  Gondolatok esküvő előtt

  A házasság nem emberi „találmány”. Isten ajándékozta azt az embernek, még a teremtés hajnalán. Mert „látta az Úr Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni...”. Hitünk szerint a teremtő Isten azért teremtett az embert férfivá és nővé, mert ha lelkileg összeillenek, akkor semmihez sem hasonlítható, mély közösséget alakíthatnak ki egymással.

  A Biblia szerint tehát a házasság két egymást szerető ember egész életre szóló szövetsége. Mindketten felelősek a döntésükért, amellyel felvállalják a másikat, megosztják vele életüket, örömeiket és bánataikat. A Teremtő Isten egész életre szóló kapcsolatként tervezte a házasságot, - annak esetleges megromlásáért egyedül az embert terheli a felelősség. Isten nélkül, csak mi tudjuk az ajándékot elviselhetetlen teherré, földi pokollá változtatni.
  S persze az is kérdés, hogy mennyire vesszük, vettük komolyan a párválasztást: milyen elvek, milyen értékekre nézve hoztuk meg döntésünket a másik mellett. Fontos kérdés az is, hogy mennyire tudunk majd megállni a saját lábunkon, mennyire tudunk önállósodni és függetlenedni szüleinktől. Képesek vagyunk-e anyagilag és lelkileg is . Mert a rosszul meghozott döntés, a rossz alapokra épülő házasság, és a külső körülmények mind-mind rombolhatják kapcsolatunkat. Sohasem szabad elfelejteni azt sem, hogy az udvarlás sokszor csak a kirakat, a lényeg az, amit beljebb talál az ember.
  Isten azonban segítségét ajánlja fel mindazoknak, akik erre hűségesen kérik Őt, hogy a házasság, minden emberi gyengeségünk ellenére is, örömet, boldog harmóniát és
  áldást jelentsen mindkét félnek, és majdani gyermekeiknek. Mindebből következik, hogy az egyházi esküvő nem csodaszer, ha valaki nem bízik meg Isten segítő szeretetében, a szertartás önmagában nem segít rajta. Ezért óriási a jelentősége annak, hogy az Urat segítségül hívva, vagy anélkül indul-e el egy házasság. Jézus Krisztus teljes isteni hatalmát, szeretetét és bölcsességét kínálja fel ma is minden Hozzá forduló embernek.

  A református esküvői szertartás
   
  szertartasBevonulás: A szolgálattevő vagy a gyülekezet képviselője a templom kapujában fogadja az esketendőket és orgonaszó vagy gyülekezeti ének közben vezeti be őket.
  vagy: A bevonulás a helyi szokásoknak és gyakorlatnak megfelelően történik.
  Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen
  vagy: Békesség néktek! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Az Úrtól lett ez és csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! Ámen (Zsoltárok könyve 118, 1. 23-24.)
  Ének: Ahol olyan gyülekezet közösségében történik a házasságkötés megáldása, amely tud szépen és áhítatosan énekelni, ott hálaadó éneket énekeljen a gyülekezet.
  Fohász: A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Ámen
  vagy: Légy a mi segítségünk Urunk, és szólj hozzánk most és életünk minden idejében, s adj engedelmes szívet, hogy kövessük akaratodat. Ámen
  Textus: Midőn Isten áldását kéritek házassági szövetségetekre, halljátok az Ő hozzátok szóló üzenetét a … (megnevezett helyről a lelkész felolvassa az alapigét)
  Igehirdetés
  Házassági eskü
  Kedves Testvéreim! Miután most azért álltok itt Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy szövetségeteket az Ő segítségül hívásával is megerősítsétek, és arra áldást kérjetek fogjátok meg egymás jobbkezét és mondjátok utánam a házassági esküt. A gyülekezet állva legyen tanúja az eskütételnek.
  Mondjad először te, keresztyén férfitestvérem:
  Én … esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy ...-t (a menyasszony nevét kell mondani), akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen
  Mondjad te is, keresztyén nőtestvérem:
  Én … esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy ...-t (a vőlegény nevét kell mondani), akinek most Isten színe előtt kezén vagyok, szeretem. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen
  Intelem: Házastársi szövetségeteket Isten és a gyülekezet színe előtt szent esküvel is megerősítettétek. Legyen a ti igenetek igen, teljesítsétek fogadásotokat maradéktalanul és az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
  Imádság: Akik tanúi voltunk a házaspár esküjének, könyörögjünk értük: …
  Úri imádság: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
  Áldás: Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját tirajtatok, és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az Ő orcáját tireátok, és adjon békességet néktek. Ámen (4Mózes 6, 24-26.)
  Biblia, emléklap átadása: A mai nap emlékéül fogadjátok el egyházunk nevében ezt a Bibliát. Isten igéje legyen családi olvasmányotok, merítsetek belőle az élet minden körülményei között erőt, vigasztalást, bátorítást.
  Ének vagy zeneszám
  Kivonulás


   

  Ökumenikus esküvő

  Evangélikus-katolikus

  Az 1. fontos kérdés,hogy milyen templomban szeretnétek tartani az esküvőt?Evangélikusban vagy katólikusban?
  Az ökumenikus szertartás annak a közösségnek rendjét követi, amelynek templomában az esküvő történik. A liturgiát a helyi lelkész vezeti, a másik szolgáló lelkész bibliai szakaszokat olvashat, esket, imádkozik, igét hirdethet és megáldhatja a házaspárt. Ha az egyik fél római katolikus, akkor a papnak püspökétől engedélyt kell kérnie az ökumenikus esküvői szertartásra. Kívánatos, hogy az esketendő párt mindkét lelkész oktassa, és a liturgiában részt vevő lelkészek még az esketés előtt találkozzanak. Az esketést ott anyakönyvezik, ahol az esküvő történt.

  Katólikus- evangélikus esküvő/katólikus szertartás/-szentmisén kívül

  Az eskető katolikus pap karingben stólával és pluviáléban, az evangélikus lelkész liturgikus öltözetben -a ministránsokkal együtt- a templomajtóhoz vonulnak. Üdvözlik a jegyespárt és kifejezésre juttatják, hogy az egyház együtt örvend velük. Majd elindul a menet az oltár felé: a ministránsok, a pap és a lelkész, valamint a násznép a helyi szokásnak megfelelő sorrendben. Bevonulás alatt alkalmas éneket énekelnek, vagy orgonaszó hangzik.

  A fogadás szertartása el is hagyható. Ilyen esetben a násznép megérkezése után a pap és a lelkész a ministránsokkal kivonul az oltárhoz. A jegyespár bevonulása alatt alkalmas éneket énekelnek vagy orgonaszó hangzik.

  A házasulandók és a két tanú (násznagy) számára megfelelő ülőhelyről ajánlatos gondoskodni.

  A szertartás megkezdésekor a két lelkész az oltár előtt áll és a jegyespár felé fordul.

  62/16. A katolikus pap keresztet vet és mondja: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

  Hívek: Ámen.

  Katolikus pap: Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól!

  Hívek: És a te lelkeddel.

  Katolikus pap: Könyörögjünk! (Rövid csend)

  Istenünk, tekints könyörgésünkre,
  és áraszd jóságosan kegyelmedet híveidre,
  akik most házasságot kötnek szent oltárodnál!
  Legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben!
  Krisztus, a mi Urunk által.

  Hívek: Ámen.

  Igeliturgia

  Megegyezés szerint az általa felolvasott szentírási szakasz után a pap vagy az evangélikus lelkész rövid igehirdetést tart. A beszédben történjék utalás a közös szertartás sajátosságaira és az ökumenikus családi közösség jelentősségére.

  Olvasmány vagy Szentlecke

  Az evangélikus lelkész olvassa.

  A beszéd után összekötő ének, ami lehet:

  Zsoltár, Alleluja, alkalmas népének vagy orgonaszó.

  Evangélium
  A katolikus pap olvassa a szokásos módon.

  Házasságkötési kérdések

  Az igeliturgia után a jegyesek az oltár előtt állnak a tanúkkal együtt.

  A katolikus pap ezekkel vagy hasonló szavakkal szól a jegyesekhez: Kedves jegyespár! Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét előttünk és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. A Katolikus Egyház tanítása szerint Krisztus egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös, örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek.

  Feleljetek ezért az Egyház kérdéseire!

  A katolikus pap kérdezi a vőlegényt: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?

  Vőlegény: Igen.

  Katolikus pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?

  Vőlegény: Ígérem.

  Katolikus pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?

  Vőlegény: Elfogadom.

  Katolikus pap (ha a vőlegény katolikus): Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?

  (Ha a vőlegény evangélikus: Ígéred-e, hogy úgy neveled őket, ahogyan az egy keresztyén édesapának kötelessége?)

  Vőlegény: Ígérem.

  A katolikus pap kérdezi a menyasszonyt: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?

  Menyasszony: Igen.

  Katolikus pap: Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?

  Menyasszony: Ígérem.

  Katolikus pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?

  Menyasszony: Elfogadom.

  Katolikus pap (ha a menyasszony katolikus): Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának tőrvényei szerint neveled őket?

  (Ha a menyasszony evangélikus: Ígéred-e, hogy úgy neveled őket, ahogyan az egy keresztyén édesanyának kötelessége?)

  Menyasszony: Ígérem.

  A házasságkötési szándék kinyilvánítása

  A katolikus pap ezután így szól a jegyesekhez: Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni.

  Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten előtt felbonthatatlan lesz.

  A házasulandók megfogják egymás jobb kezét. A katolikus pap átköti kezüket stólával - (lehetőleg külön stólát használjon).

  A katolikus pap kérdezi a vőlegényt: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlévő N.- t feleségül venni?

  Vőlegény: Akarom.

  Katolikus pap: Mondd tehát utánam: N. - Isten szent színe előtt - feleségül veszlek.

  A vőlegény megismétli a pap szavait.

  A katolikus pap kérdezi a menyasszonyt: N., nyilatkozzál Isten és a Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő N.- hez feleségül menni?

  Menyasszony: Akarok.

  Katolikus pap: Mondd tehát utánam: N. - Isten szent színe előtt - feleségül megyek hozzád.

  A menyasszony megismétli a pap szavait.

  62/22. A katolikus pap ezután így szól az új házasokhoz: Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, ? a Fiú és a Szentlélek nevében.

  Az új házastársak felelik: Ámen.

  A katolikus pap leveszi kezükről a stólát, majd így folytatja: Ti pedig, testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szava szerint felbonthatatlan: "Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!" (Mt 19, 6)

  Az evangélikus lelkész áldó imája: A mindenható Isten, aki az embert jótetszése szerint férfiúvá és asszonnyá teremtette, és házasságukat megáldotta, áldja meg a ti házassági szövetségeteket, és adja nektek Szentlelkét, hogy az ő gyermekeiként tisztaságban és szeretetben, békességben és boldogságban éljetek, a hitben megálljatok, egykor pedig elvegyétek az örök élet koronáját, az Úr Jézus Krisztus által. ? Ámen.

  Házassági eskü

  Az új házastársak esküt tesznek:

  a katolikus fél a feszületre tett kézzel (a feszületet az egyik tanú tartja); az evangélikus fél házastársa kezét fogva esküszik.

  Katolikus pap: Most pedig ősi magyar szokás szerint esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek.

  Előbb a férj tesz esküt, azután a feleség.

  A katolikus félnek a katolikus pap mondja: Tedd ujjadat a feszületre és mondd utánam az eskü szavait! (A zárójelbe tett mondatot az asszony mondja.)

  Ezután soronként mondja az eskü szavait és ő megismétli:

  Isten engem úgy segéljen,
  Nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária
  és Istennek minden szentjei,
  hogy a jelenlévő N.- t szeretem,
  szeretetből veszem feleségül - (szeretetből megyek hozzá feleségül) -
  Isten rendelése szerint,
  az Anyaszentegyház törvénye szerint,
  és hogy őt el nem hagyom
  holtomiglan - holtáiglan
  semmiféle bajában.
  Isten engem úgy segéljen!

  Az evangélikus félnek az evangélikus lelkész mondja: Fogd meg házastársad kezét és mondd utánam az eskü szavait!

  Ezután szakaszonként mondja az eskü szavait és ő megismétli:

  Én N. N., | esküszöm az élő Istenre, | aki az Atya, Fiú, Szentlélek, | Szentháromság egy igaz Isten, | hogy N.N.-t igazán szeretem, | hűséges házastársa leszek | Isten rendje és igéje szerint, | holtomig, holtáig | el nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem örömében, | sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen.


  A gyűrűk megáldása

  A katolikus pap az új házastársak gyűrűit tálcán az oltárra teszi (vagy a tanú, a sekrestyés, illetve a ministráns kezébe adja) és megáldja: Áldd ? meg, Istenünk, ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre! Krisztus, a mi Urunk által.

  Hívek: Ámen.

  Evangélikus lelkész: Szívetek szándékának és ajkatok vallástételének bizonyságául vegyétek a gyűrűket! Amilyen végtelen a gyűrű, olyan végtelenül szeressétek ti is egymást!

  Katolikus pap: Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára és mondjátok:

  A férj megcsókolja a gyűrűt és a feleség ujjára húzza, ismételve a pap szavait:

  N., - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

  A feleség megcsókolja a gyűrűt és férje ujjára húzza, ismételve a pap szavait:

  N., - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!


  Könyörgések


  62/25. Katolikus pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat!

  Lektor: 1. A Szentháromság egy Isten tartsa meg őket szilárd egységben és életadó szent közösségben!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  Lektor: 2. A mennyei Atya gondviselése adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  Lektor: 3. Krisztus békéje lakjék szívűkben, és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  Lektor: 4. A Szentlélek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  Lektor: 5. A Szentháromság egy Isten fogadja be őket az élet alkonyán az örök boldogságba és végtelen szeretetébe!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  A liturgiát vezető pap döntése szerint további könyörgések is beiktathatók.

  Házassági áldás

  A katolikus pap kitárt kézzel mondja vagy énekli a nászáldást - (idősebb házaspár esetén a zárójelbe tett szakasz elmaradhat): Világ Teremtője, szentséges Atyánk, a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszonyt, és életközösségüket bőséges áldással akartad gazdaggá tenni. Az új asszonyért könyörgünk hozzád alázatos szívvel, ki férjével ezen a napon szent frigyre lépett.Urunk és Istenünk, a te bőséges áldásod szálljon reá és hitvestársára, [hogy boldog házaséletük folyamán gyermekekkel ékeskedjék otthonuk, és gyarapodjék egyházad,] a te dicséretedet zengjék az örömben, és téged keressenek a bánat idején, a te segítségedet élvezzék munkájuk közben, és érezzék, hogy mellettük állasz, ha gondokkal küzdenek! A hívek közösségében imádkozzanak hozzád, a világban tegyenek tanúságot rólad, majd szép életkort érjenek, s az itt jelenlévőkkel együtt a mennyei hazába jussanak, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Az evangélikus lelkész áldó imát mond: Úr Jézus Krisztus! Megígérted, hogy híveiddel maradsz minden napon a világ végezetéig. Maradj velünk és testvéreinkkel, akik a te nevedben kezdik házasságukat. Légy velük szereteteddel, hogy hűségesen ragaszkodjanak egymáshoz. Légy hozzájuk irgalmas, hogy megértéssel hordozzák egymás gyengeségét. Add nekik bölcsességedet, hogy áldásos legyen munkájuk. Szenteld meg jelenléteddel családi életüket, hogy öröm és békesség töltse be otthonukat. Maradj velük most és életük minden napján. Ámen.

  Befejező rész

  Katolikus pap: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk:

  Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

  Evangélikus lelkész: Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az ő arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon neked békességet! Ámen.

  Katolikus pap: Istenünk, az örök Atya, őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse el lelketeket és otthonotokban mindig megmaradjon!
  Hívek: Ámen.

  Katolikus pap: [Legyetek áldottak gyermekeitekben! ] Találjatok az életben őszinte jóbarátokra, és éljetek minden emberrel igaz békességben!
  Hívek: Ámen.
  Katolikus pap: Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában!
  Hívek: Ámen.
  Katolikus pap: És titeket mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
  Hívek: Ámen.

  A katolikus pap és az evangélikus lelkész a templom kijáratáig kísérheti a helyi szokásnak megfelelően az új házastársakat és ott jókívánságokkal búcsúznak el tőlük. - Ekkor történhet a kereszt, a biblia és az emléklap átadása. Közben alkalmas ének vagy orgonaszó hangzik.

  Evangélikus-katolikus esküvő /evangélikus szertartás/-evangélikus templomban

   
  A bevonulás a helyi szokásoknak és gyakorlatnak megfelelően történjék.
  Az evangélikus lelkész liturgikus öltözetben, a katolikus lelkipásztor karingben stólával és pluviáléban vesz részt a szertartáson.
  A menyasszony az oltár előtt a vőlegény bal oldalára álljon!

  Bevezetés
  Evangélikus lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

  Zsoltár
  Evangélikus lelkész: Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét! Lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki benne bízik.

  Katolikus pap: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
  Imádság
  Katolikus pap: Könyörögjünk!
  Istenünk, tekints könyörgésünkre, és áraszd jóságosan kegyelmedet híveidre, akiknek most házasságát szent oltárodnál megáldjuk! Legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

  Evangélikus lelkész (folytatólagosan): Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, örökkévaló kegyelmedért, amellyel gondot viselsz az emberre, és minden jóval gazdagon megáldod. A te kegyelmed drága ajándéka a házasság is. Gondod van arra, hogy ne maradjunk egyedül, és segítőtársat rendelsz mellénk. Légy áldott, mennyei Atyánk, hogy most is két szívnek adsz örömöt, és egyesíted őket boldogságban. Add, hogy hálával fogadják ezt a kegyelmedet, és magasztaljanak téged érte mindenkor, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

  Igehirdetés

  (Megegyezés szerint mindkét fél rövid igehirdetést tart - ebben az esetben az evangélikus lelkész a bevezetést olvassa és először a katolikus pap, majd az evangélikus lelkész prédikál. Amennyiben a megegyezés úgy szól, hogy csak az egyik fél hirdet igét, úgy a másik olvassa a bevezetőt és az igehirdetés textusát.)

  Testvéreim az Úrban!
  Isten, a mi mennyei Atyánk, gyermekei javát akarja, és gyönyörködik igazi örömükben. Ahogyan ti most hálával gondoltok szeretetére, úgy fordul felétek atyai jóságával, és útmutatást ad igéjében, hogy boldog legyen életetek. Hallgassátok meg, és fogadjátok el tőle azt a szentigét, amelyet megírva találunk...

  Következik az igeolvasás és az igehirdetés.

  Gyülekezeti ének vagy karének

  (Az énekválasztás /vagy nem éneklés/ kérdését a két lelkésznek előzetesen egyeztetnie kell. Ha a gyülekezet nem tud, vagy nem szokott énekelni, a szertartásnak e pontján kaphat helyet orgonaszám, zenei betét, szólóének, kórusmű, ezek is a két szolgálattevő között egyeztetett formában a helyi lehetőségek és szokások figyelembe vételével. Ha olyan gyülekezet közösségében történik a házasságkötés megáldása, amely tud szépen és áhítatosan énekelni, ott vagy hálaadó éneket énekeljen a gyülekezet, vagy a szokott esketési énekek közül válasszanak.) Lekció

  Evangélikus lelkész: Keresztyén Testvéreim! Hallgassátok meg Isten igéjét a házasság szent rendjéről!
  Katolikus pap: Isten ezt mondja: "Nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő. És Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. (1Móz 1, 2) Krisztus Urunk ezt mondja: Amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza. (Mt 19,6)
  Evangélikus lelkész: Pál apostol pedig ezt mondja: Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, és engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében: az asszonyok férjüknek, mint az Úrnak, a férfiak pedig szeressék feleségüket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. (Ef 5,20-22, 25)

  Esketési kérdések - Házasságkötési szándék kinyilvánítása

  Evangélikus lelkész: Testvéreim az Úrban! Hallottátok Isten örök akaratát a házasság rendjéről. Tegyetek azért vallást arról, hogy házasságtokat Isten tetszése szerint akarjátok folytatni! Feleljetek az élő Isten színe és az egyház tanúi előtt a következő kérdésekre!
  Evangélikus lelkész (a vőlegényhez): Először tőled kérdem, Testvérem az Úrban N.N.! Szereted-e a melletted álló N.N. - t, akit házastársul választottál? Szereted-e?
  Vőlegény: Szeretem.
  Evangélikus lelkész: Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg a halál tőle Isten akaratából el nem választ? Akarsz-e?
  Vőlegény: Akarok.
  Evangélikus lelkész: Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e?
  Vőlegény: Kész vagyok.
  Evangélikus lelkész (a menyasszonyhoz): Hasonlóképpen kérdem tőled, Testvérem az Úrban, N.N.! Szereted-e a melletted álló N.N. - t, akit házastársul választottál? Szereted-e?
  Menyasszony: Szeretem.
  Evangélikus lelkész: Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg a halál tőle Isten akaratából el nem választ? Akarsz-e?
  Menyasszony: Akarok.
  Evangélikus lelkész: Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e?
  Menyasszony: Kész vagyok.

  Gyűrűhúzás

  Evangélikus lelkész (kezébe veszi a kis tálcát a gyűrűkkel): Szívetek szándékának és ajkatok vallástételének bizonyságául vegyétek a gyűrűket. (Az evangélikus lelkész jobb kezük gyűrűs ujjára húzza a gyűrűket.) Amilyen végtelen a gyűrű, olyan végtelenül szeressétek ti is egymást!

  Eskütétel

  Evangélikus lelkész: Térdeljetek az Úr oltárához, nyújtsátok egymásnak jobb kezeteket, a gyülekezet pedig felállva hallgassa az eskütételt!
  (Mindkét lelkész a saját hívével téteti le az esküt úgy, hogy a megfelelő formulát használja - először a vőlegény, majd a menyasszony tesz esküt.)
  A vőlegény esküje:
  Katolikus pap (amennyiben a vőlegény katolikus): Először férfitestvérem mondja utánam az esküt.
  Isten engem úgy segéljen, | hogy a jelenlevő N.-t szeretem, | szeretetből veszem feleségül | Isten rendelése szerint, | az Anyaszentegyház törvénye szerint, | és hogy őt el nem hagyom | holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában. | Isten engem úgy segéljen!
  vagy:
  Evangélikus lelkész (amennyiben a vőlegény evangélikus):Először férfitestvérem mondja utánam az esküt:
  Én N.N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek | Szentháromság egy igaz Isten, | hogy N.N.-t igazán szeretem, | hűséges házastársa leszek | Isten rendje és igéje szerint, | holtomig, holtáig el nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem örömében, | sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen.
  A menyasszony esküje:
  Katolikus pap (amennyiben a menyasszony katolikus): Hasonlóképpen mondja az esküt a menyasszony is:
  Isten engem úgy segéljen, | hogy a jelenlevő N.-t szeretem, | szeretetből megyek hozzá feleségül | Isten rendelése szerint, | az Anyaszentegyház törvénye szerint, | és hogy őt el nem hagyom | holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában. | Isten engem úgy segéljen!
  vagy:
  Evangélikus lelkész (amennyiben a menyasszony evangélikus): Hasonlóképpen mondja az esküt a menyasszony is:
  Én N.N. |esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek | Szentháromság egy igaz Isten, |hogy N.N.-t igazán szeretem, | hűséges házastársa leszek | Isten rendje és igéje szerint, | holtomig, holtáig el nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem örömében, | sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen.

  Házassági áldás

  Evangélikus lelkész (a házastársak egymásba kulcsolt kezére teszi jobb kezét): Mivel Isten rendje szerint akartok egymással házasságban élni és ezt az élő Isten színe és az egyház tanúi előtt kijelentettétek: ezért egybekötlek titeket Isten igéjével és áldásával az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza.
  Evangélikus lelkész (a házasfelek fejére teszi a kezét, és folytatja): A mindenható Isten, aki az embert jótetszése szerint férfivá és asszonnyá teremtette, és házasságukat megáldotta, áldja meg a ti házassági szövetségeteket, és adja nektek Szentlelkét, hogy az ő gyermekeiként tisztaságban és szeretetben, békességben és boldogságban éljetek, a hitben megálljatok, egykor pedig elvegyétek az örök élet koronáját, az Úr Jézus Krisztus által. ? Ámen.
  Katolikus pap: Isten színe előtt érvényes házasságotokat megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
  Az új házastársak felelik: Ámen.
  Ének, vagy karének
  Befejezés

  Katolikus pap: Könyörögjünk! Szentháromság egy Isten, tartsd meg házasságot kötött testvéreinket szilárd egységben és életadó szent közösségükben. Mennyei Atyánk, gondviselő szereteted adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet. Úr Jézus Krisztus, a Te békéd lakjon szívükben és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek. Szentlélek Úristen, egyesítsd őket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével. Ámen.
  Evangélikus lelkész (folytatva): Úr Jézus Krisztus! Megígérted, hogy híveiddel maradsz minden napon a világ végezetéig. Maradj velünk és testvéreinkkel, akik a te nevedben kezdik házasságukat. Légy velük szereteteddel, hogy hűségesen ragaszkodjanak egymáshoz. Légy hozzájuk irgalmas, hogy megértéssel hordozzák el egymás gyengeségét. Add nekik bölcsességedet, hogy áldásos legyen munkájuk. Szenteld meg jelenléteddel családi életüket, hogy öröm és békesség töltse be otthonukat. Maradj velük most és életük minden napján. Ámen.
  EGYÜTT: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

  Áldás
  Evangélikus lelkész: Fogadjátok az Úr áldását!
  Katolikus pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Ámen.
  Evangélikus lelkész: Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az ő arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon neked békességet! Ámen.
  Ének, orgonaszám, kivonulás
  (A lelkészek együtt a templom kapujáig kísérik a párt és ott áldáskívánással búcsúznak.)
  Nem hosszabb az ökumenikus szertartás,mint egy normál szertartás.


  Bejelentkezés az anyakönyvvezetőnél

  kadlecsikKadlecsik Gyöngyi

  Anyakönyvvezető, Jegyző

  A magyar jog alapján a házasságkötés csak az anyakönyvezető előtt lehet érvényes, tehát az egyházi szertartás önmagában nem elegendő.
  A magyar törvények szerint a házasság intézménye kizárólag férfi és nő életközössége lehet. A 18. életévüket betöltött, jogi értelemben cselekvőképes állampolgárok köthetnek házasságot. A 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges.

  A házasságkötési szándékot együtt és személyesen kell bejelenteni minimum 30 nappal maximum 6 hónappal a polgári esküvő tervezett időpontja előtt azon a településen dolgozó anyakönyvvezetőnél, ahol házasságot szeretnétek kötni.
  A bejelentéshez az alábbi iratok szükségesek:
  érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
  a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya), amennyiben rendelkeznek vele,
  születési anyakönyvi kivonatok,
  családi állapot igazolására ( elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halottai anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat. Hajadon vagy nőtlen családi állapotot nem kell igazolni.
  ha a házasulók vagy a házasuló felek egyike külföldi állampolgár: tanúsítványt kell becsatolni, mely tartalmazza: a nem magyar házasuló személyes adatait, lakóhelyét, családi állapotát, állampolgárságát és azt, hogy a rá irányadó jog szerint magyarországi házasságkötésének törvényi akadálya nincs
  külföldi okiratot hiteles magyar fordítással
  A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.
  Amennyiben az előző pontokban foglaltaknak eleget tettetek, az anyakönyvvezető kitűzi a házasságkötés általatok választott időpontját, a házasságkötési szándék bejelentését követő 30 napon túli időpontra. Ennél hamarabb csak a jegyző felmentése esetén lehet házasságot kötni.
  A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki.
  Jogszabályban meghatározott esetekben az Önkormányzat jegyzője a kötelező 30 napos várakozási idő alól felmentést adhat.

  A házasságkötés helyszíne rendszerint az anyakönyvi hivatal. Lehetőség van azonban külön díj ellenében külső helyszínen megtartani a szertartást.

      A tanúk szerepe:
  Régen tanúk nélkül nem köthettünk érvényes házasságot, és ez ma sincs másként. A tanúk szerepét egykor a közeli hozzátartozókra osztották, viszont ma akár a polgármesteri hivatal dolgozóit
  is felkérhetjük erre a feladatra ? főleg, ha titokban szeretnénk házasságot kötni. Maximum két tanút választhatunk. Az esküvői tanúknak nagykorúaknak kell lenniük, és érvényes személyi igazolvánnyal kell
  megjelenniük a házasságkötésen. Mivel a szertartásnál érdemben részt kell venniük, a külföldi tanú esetében szükség van egy tolmácsra is.


  Virágdekoráció

  rajnai veronikaRajnai Veronika
  kertészmérnök, mérnöktanár

  Manapság a mennyasszonyoktól azt hallom, hogy szeretnének valami különlegeset, ami még talán nem fordult egy esküvőn sem, végül mindig a már meglévő katalógusból, vagy régi fényképeim alapján, a honlapomról választanak csokrot, dekorációs megoldást, akár szülőcsokor típust.
  Persze pont ugyanolyan csokor nem születik soha, mindegyik egy picikét más. Nyilván a csokor formáját, színét, a virágok fajtáját a menyasszony egyénisége, habitusa, haja, bőre színe határozza meg. Figyelmet kell fordítani a választott menyasszonyi ruha fazonjára, színére, stílusára, esetleg milyen díszek, gyöngyök jelennek meg a ruhán. Érdemes a ruhát élőben, vagy fényképen megtekintenie a virágkötőnek, hiszen hozzá komponálja majd a csokrot.A virágok fajtájának kiválasztása nem könnyű feladat, sok szempontot érdemes figyelembe venni. Minden embernek van egy kedvenc virága, ha szerencsés a menyasszony és illik épp a ruhájához, akkor megköthető a csokor a kedvenc virágból. Tavaszi virágokat nem tudunk nyári esküvőre felhasználni, még akkor sem, ha azok éppen a pár kedvencei, tehát az évszak, vagy a hónap is meghatározza a választást.

  krem barna ivekkelNyári esküvőkre sokszor szóba jön a rózsa, változatossága miatt rengetegszer kerül felhasználásra. Különféle technikákhoz is alkalmazható, és tartós virágnak számít. Többen választják az orchideákat is, bár egy kicsit drágább árkategóriába tartozik. Sokszor előfordulnak kála csokrok is, újra nagyon divatos virág a változatos színű fajtái miatt. A választott virágaink sokszor meghatározzák a csokor alakját, hogy csepp alakú vagy hagyományos kerek vagy vonalas-grafikus csokor készül majd belőlük. Szépek lehetnek az azonos virágból készült elegáns csokrok is, de ugyan olyan dekoratívak lehetnek a laza szerkezetű vegyes kompozíciók is a menyasszony kezében.

  Fontos figyelmet fordítani a tartósságra, hiszen az egész napos rendezvénysorozat, és még a fényképezés alatt is szépnek kell maradnia a csokornak, a dekorációknak. Mindig azonos tartósságú növényeket érdemes összeválogatni egy kompozícióba. Főleg a nyári nagy melegben meghatározó szempont. Az elkészítés technikáját is meghatározza majd a tartósság kérdése. Csokor igénybevételének időtartama, viráganyag alapján választja ki a virágkötő a megfelelő technikát, hogy kötött, tűzött, vagy ragasztott legyen a csokor.Csokorforma helyett is nagyon sokféle megoldás létezik. Lehet akár virággömb, jogar vagy egy muffszerű dísz, vagy azoknak, akik szeretik, ha kezük szabadon marad a szertartás alatt, így a kis táska alak mellett döntenek. Kardísz, ruhadíszek is előfordulhatnak egy kézbenntartott csokor helyett.

  orchideapinkSajnos kevesen választanak merész megoldásokat, még a fiatal menyasszonyok is jobban szeretik a hagyományos formákat. Talán egy picit még mindig idegenkednek a kreatív, újszerű, divatos ötletektől. Ez visszavezethető szerintem a hazai virágkultúránkra is. Nagyon kevés virágfajt ismernek az emberek, ritkán vásárolnak virágot, nehezen tudják elképzelni egy különlegesebb felhasználásban az éppen szóban forgó növényt. Mindenképpen képekkel tudják segíteni a virágkötők a vásárlókat. Nagyon bátor megrendelőkkel is szoktam találkozni, akik nyitottak az új dolgokra, ilyenkor lehet igazán alkotni, megvalósítani kreatív ötleteket.Legtöbbször csak a menyasszonnyal találkozom, de a háttérből a vőlegény is véleményt formál a dekorációban, a színek választásában, ők még kevésbé nyitottak. Végül aztán igyekszem mindenki véleményét figyelembe véve, harmonikus az alkalomhoz illő, összhangban lévő díszeket, csokrokat alkotni. Egy virágkötőnek fontos feladata, hogy egy amúgy is különleges napot még szebbé tegyen a virágdíszekkel. Biztosan állíthatom, hogy élővirággal, minél több természetes anyag felhasználásával, sokkal ünnepélyesebb tud lenni egy esküvő.

   

  Mire ügyeljünk a díszítéskor?
  A legtöbb házasságkötő terem eleve ki van csinosítva, ám vannak, akik ennél többre vágynak. Mielőtt azonban nekiállunk teleszórni rózsaszín virágszirmokkal és konfettivel a padlót, beszéljük meg az anyakönyvvezetővel, hogy az esküvőnk napján rajtunk kívül még hány pár kel majd egybe. Talán az a legjobb, ha megpróbáljuk ezekkel a párokkal közösen berendezni a termet, feltéve, ha ehhez mindenféleképpen ragaszkodunk.
  Esküvői helyszínek

  Bizonnyára mindenki a legszebb esküvői helyszínt szeretné magának a nagy napra. Ebben próbálunk segíteni az évek során összegyűjtött tapasztalatokkal. Manapság már nagyon sokféle esküvői helyszín létezik, ( a kastélyoktól a party-sátras helyszíketől egészen a szabadtéri erdei esküvőkig) amiben megnyilvánulhat a jegyespár énje.Hiszen fontos hogy mindenki jól érezze magát a nagy napon. Mint minden szolgáltatónál ,itt is fontos a jó helyszín kiválasztása. De hogyan válasszak hangzik el sokszor. Ami tetszene az vagy túl drága, vagy túl messzevan, vagy nem férünk el .. de még sorolhatnánk a rengeteg érveket. A végén vagy föladjuk vagy beleválasztunk egy olyan helyszínbe ami aztán minden csak nem jó. Ebben szeretnénk néhány mondatban segítségetet nyújtani. Mivel az elmúlt pár tíz évben megszámlaálhatatlan helyen megfordultunk, mondhatom tudok néhány jó tanácsot adni a hibák elkerüléséhez. Nem mindig az a jó ami drága!! Bár a pénztárcánk megengedi akkor nagyot nem tudunk hibázni ,de lehet ,hogy pont az fog hiányozni az egészből amit a legjobban szerettünk volna. A 2000 években nagyon felkapottak voltak a szállodák éttermek, akik teljeskörű, ellátásban részesítették a vendégeket, aránylag még profin is csinálták de mellette sok olyan hiba volt ami sajnos elrontotta az esküvő és az ünneplő vendégek hangulatát. Az első nagy gond volt mikor megérkeztek a vendégek az autókkal buszokkal, és nem tudtak megállni, ugyan is csak pár kocsinak volt hely. Bár mikor a jegyespár lefoglata a helyszínt arról volt szó , hogy itt mindenki meg tud állni itt minden vendégnek helye van,sőt biztonsági őr vigyáz a parkoló autókra valamint azok biztonságára. A vendégek így már egy kicsit feszülten érkeztek a vacsorára. Sajnos ablakot nem lehet kinyitni mert a zene és a velejáró zajok zavarják a környező lakókat , valamint a szálloda további vendégeit. Közben a légkondi vagy nem bírja a termet megfelelően lehűteni, vagy azzal állnak elő hogy kettő elromlott.Közel 40fokban kell élveznünk az esküvő hangulatát. Így bármennyire is szeretnénk sajnos nem tudunk felhőtlenül mulatni. Mindig van olyan vendég aki igazán szeretne kirúgni a hámból,egy jó mulatni(de ezt ő már nem bírja inkább haza megy) áll elő az ifjúpárnak akik persze nem tehetnek az egészről, de tovább is azt látják a vendégeken minek jöttünk ide. Igéreteket kapunk a hiba kijavítására a főpincértől csak győzzük kivárni. Sajnos tánctérre sem maradt elég helyünk , pedig azt mondták itt elfér kb 150 ember is. Így szükösködnünk kell az asztalok között.A zenekart eldugták a terem végébe két oszlop közé, így kontaktunk sem lehet velük , ami azért nem árt. Előfordulhat ,hogy várnunk kell kb fél órát a második fogás felszolgálásáig, mert a tányérokat még akkor mossák. Az italos pultnál szintén kicsit várakoznunk kell mert kettő pincér dolgozik. Valahogyan eltelt az este, már mindjárt hajnalodik a vendégek lassan elfogytak, és most történik egy olyan dolog ami teljesen elveszi még azt a maradék kedvünket is ami még talán volt.
  Megkapjuk az italszámlát. A vacsorára tudtuk kb mennyit fizetünk de az italat azt sajnos nem. Vannak olyan helyek ahol az a trükk ,hogy behozható a rövidital de sajnos dugó díjat kell fizetni és még sorolhatnám a magyar furfangosságokat de nem akarok senkit megbántani.
  Sajnos nem lehet nyomon követni 100% -ban az italfogyasztást. Ha pedig nem lehet követni akkor tudjuk mi a vége. Sokszor hallottam olyat több volt az iatal számla mint a menyasszonyi táncból befolyt összeg. Szerintem mindenkinek pénz a pénz, bár sokan mondják,hogy egyszer van lagzim. De gondoljunk bele milyen jó volna 1 év múlva az az összeg amit megspórolhattam volna csak az italokon.
  Akkor hogyan válasszak helyszínt hogy jó legyen?
  Az első nagy szempont milyen stílusu esküvőt szeretnék.
  Kb mennyi vendéget szeretnék meghívni
  Szállást kell -e foglalnom a vendégeknek
  Milyen vacsoramenüt szeretnénk
  Mennyi rá a keretem

  Ha ezek megvannak akkor kezdjek el keresgélni, célírányosan. Mikor úgy érzem ,hogy ez lenne az igazi, ez lenne álmom nagy helyszíne, akkor a következő szempontokat kell megvizsgálnom.
  1.Megközelíthető minden vendég számára ( ha nem, biztosítani tudom-e nekik az odaérkezést )
  2.Az autóknak biztosítani tudnak parkolást( őrzéssel együtt) nagyon kellemetlen ha este 22h a rendőrségi jegyzőkönyveket kell írogatni,mert az autókat feltörték
  3.Milyen nagy a terem ahol megszeretném tartani a rendezvényt (kb annyi hely kell a tánctérnek mint amennyi a vacsora vendégeknek az asztalokkal)
  4.A vacsora tálszervízes vagy cheffing-ben lesz felszolgálva
  5.Hol található az italpult
  6.A felszolgáló személyzet létszáma
  7.Megfelelő -e a klima berendezés ( ha nem, akkor biztosítható a megfelelő szellőzés)
  8.Teremdíjat kell-e fizetnem ill. tartalmazza egész reggelig ( vagy 03h után 20.000ft/ h )
  9.Italok bevihetőek-e? ( Milyen díjakat kell még fizetnem? Dugódíj stb)
  10.Mikor lehet a termet diszíteni ill. mikor lehet elfoglalni
  11.Menülista


   


   

  Designed by WEBSITE

  Annak érdekében, hogy a legjobb online élményt élvezze, a weboldal cookie-kat használ.
  Honlapunk használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát.
  Elfogadom Elutasítom